Cập nhật KidPkPlus Tinhkiem 1.5,KidAutoPk Tinhkiem 1.3 ,chính thức thu phí

Cập nhật KidPkPlus TinhKiem 1.5 , KidAutoPk TinhKiem 1.3 (pass giải nén 123456) .

-Hỗ trợ đăng ký LIC theo bang hội
-Chính thức thu phí

Để sử dụng các bạn truy cập vào http://id.kidauto.net để đăng ký sử dụng . Có 3 loại LIC : theo tên nhân vật,theo Mã HDD và theo bang hội

-Theo nv : 50.000 /1nv
-Theo HDD : 150.000/1 máy (không giới hạn nv )
-Theo tên bang hội : 1.000.000/1 bang (cứ ở trong bang là chạy được auto)

Thời hạn sử dụng lic : 90 ngày