KidAutoBoss Tinhkiem 1.0

Cập nhật phiên bản KidAutoBoss Tinhkiem 1.0 cho ctc.volamtinhkiem.com :

-Báo boss kênh bang hội,tán gẫu,cắm cờ tọa độ boss ,thống kê đồ rớt ra ….

AutoBoss có kèm theo trong KidAutoPk Tìnhkiem . Vui lòng tải KidAutoPk về để sử dụng.