KidPkPlus 2.8 và KidAutoPk 2.3

Cập nhật KidPkPlus 2.8 và KidAutoPk 2.3 (pass giải nén 123456) . Có các thay đổi sau :

-Sửa lỗi cho server của Volamtinhhuynhde.com . Lưu ý : các bạn chơi tại server này thì khi mở auto lên nhớ chọn Dùng Cho server nào ? là Volamtinhhuynhde.com . Còn các bạn chơi server khác thì chọn mặc định là Võ lâm nền Linux nhé.