KidPkPlus Tinhkiem 1.7

Cập nhật bản KidPkPlus Tinhkiem 1.7 :

-Sửa lỗi không lưu thông tin bơm máu khi có NM
-Sửa lỗi liên quan đến công thủ thành : không tự vào , không tìm acc chính, không mua máu …. Hôm nay bên nào Thủ Thành nhớ liên lạc cả mình nhé
-Vài lỗi nhỏ khác

Pass giải nén : 123456