KidPkPlus TinhKiem 1.8 , KidAutoLogin TinhKiem 1.2

Cập nhật KidPkPlus TinhKiem 1.8 :

-Thêm chức năng Nga My buff Từ Hàng phổ độ liên tục khi gặp acc chính : giúp xe trụ lâu hơn nhưng sẽ tốn mana nhiều, cân nhắc khi sử dụng . Chỉnh trong phần NM Buff THPD tab Cơ bản .
-Sửa lỗi acc phụ không bung máu cho acc chính (lỗi văng acc)

Pass giải nén : 123456