KidPkPlus 3.1 cho Võ lâm lậu nền Linux

Cập nhât KidPkPlus 3.1 cho VL nền Linux . Có các thay đổi sau :

-Sửa lỗi đôi khi đứng ôm hiệu thuốc,tạp hóa
-Tự chạy lên Chiến Long Động
-Tự về từ Chiến Long Đông
-Sửa lỗi mua Thổ Địa Phù cho Volammienphi.net

Tải bản 3.1 : Tại đây (pass giải nén 123456)