KidTools 1.3 cho bản Tình Trong Thiên Hạ – Tiện ích + Rao bán đồ

KidTools Tình trong thiên hạ (http://ctc.zing.vn)  có các tính năng chính sau đây ():

  • Sử dụng vật phẩm theo tên
  • Quăng vật phẩm
  • Chuyển vật phẩm với nhiều tùy chọn : theo tên,chứa từ đầu hoặc từ cuối hoăc chuyển toàn bộ độ 1 ô
  • Xếp chồng vật phẩm
  • Định giá vật phẩm với nhiều tùy chọn nhỏ : theo tên,đồ trang sức hoặc toàn bộ vật phẩm trong hành trang
  • Nhặt vật phẩm : nhặt tất cả hoặc đồ 1 ô
  • Giữ nv online và ăn TIÊN THẢO LỘ theo giờ
  • Rao bán vật phẩm với nhiều tùy chọn .Có thể rao cả vật phẩm lên (save lại lần sau rao) . Để rao được vật phẩm lên thì trước tiên bạn soạn sẵn 1 lời rao trong game,rồi rao lên tần số PHỤ CẬN,sau đó nhấn vào nút lấy lời rao là được
  • Và nhiều tùy chọn khác.

Tải KidTools 1.3 tại đây : Tải về

Pass giải nén là : 123456