KidPkPlus TTTH 3.2 – phiên bản tạm thời cho Tình Trong Thiên Hạ

KidPkPlus – Tình trong thiên hạ 3.2 :

Lưu ý : phiên bản này chưa kèm theo Vulan chạy với Kid (tức là không cần đăng ký) . Phiên bản này chạy cùng với bản VULAN có đăng ký nhé ,tức là cần phải đăng nhập LIC của Vulan để dùng. Phiên bản VULAN chạy kèm KidPlus mình sẽ up vào phiên bản sau.

-Mở cửa sổ Game từ tab Khác như bình thường

Bản 3.2 :

-Chạy với Vulan 5.9
-Sửa lỗi Dis Game khi chuyển thành

Phiên bản 3.1 có gì mới :

-Chạy với phiên bản VuLan 5.6 (phải có LIC của VULAN nhé)
-Thêm chức năng “Săn Boss hoàng kim” trong phần Đánh ở đâu : tự động chuyển đến 7 thành, thôn, các động ở thôn (tự chạy đến nếu không có điẻm nhớ) ,tự đi xa phu đến các bản đồ Boss nếu có nhớ . Nếu có Thần Hành Phù sẽ tự dùng để di chuyển (cực nhanh)

-Cập nhật theo Game ngày 2/2/2016
-Chỉnh lại phần sửa đồ,độ bền nhỏ hơn 5 mới sửa
-Thêm chiêu PTTH-TAPX
-Sửa lỗi các acc không theo sau,hoặc theo sau chậm
-Chỉ xuống ngựa khi gặp kẻ thù
-Sửa lỗi di chuyển trên bản đồ Mạc Cao Quật
-Sửa lỗi nhặt đồ
-Đánh CLD auto sẽ tự lưu rương tại Đại Lý
-Tối ưu RAM cho game
-Sử dụng thần hành phù để lưu rương
-Tối ưu hóa sử dụng THP cho các tác vụ di chuyển

Tải về tại : KidPkPlus TTTH 3.2

Pass giải nén : 123456