Về việc cập nhật Auto cho bản Tình Trong Thiên Hạ

Xin lỗi các bạn về việc chậm trễ trong việc update auto cho phiên bản mới ngày 2/2 vừa rồi . Do cuối năm nhiều việc nên viêc update bị delay 1 chút. Chúng tôi sẽ cố gắng update sớm nhất là trong hôm nay . Xin lỗi về sự bất tiện này. Các cuộc điện thoại hỏi về việc update chúng tôi tạm thời ko trả lời để tập trung làm nhanh cho các bạn. Xin lỗi về sự bất tiện này