KidPkPlus 3.9 , KidPkPlus VLBS 1.9 võ lâm lậu nền Linux

Cập nhật KidPkPlus 3.8 và KidPkPlus VLBS 1.9 cho VLTK nền Linux .

THay đổi :

-Sửa lỗi không nhận diện được môn phái tại 1 số server

-Có thêm tùy chọn “Chọn cái này nếu KidAuto không nhận diện được môn phái” ở bước đăng nhập : Nếu server bạn chơi mà KidAuto không nhận diện được đúng môn phái nhân vật thì vui lòng chọn tùy chọn này . Lưu ý chọn tùy chọn này xong thì không thể đánh theo môn phái được nữa mà phải chọn đánh theo ngũ hành nhé.

Tải về bản 3.9 tại : KidPkPlus 3.9

Tải về bản 1.9 : KidPkPlus VLBS 1.9

Mật khẩu giải nén : 123456