Cập nhật KidPkPlus 4.2 cho VLTK Private nền Linux

Phiên bản KidPkPlus 4.2 bổ sung các tính năng sau :

– Cho phép người chơi chỉnh vị trí mua thuốc trong hiệu thuốc, tránh bị mua nhầm thuốc . Do 1 số server có vị trí mua thuốc khác nhau vì vậy dẫn đến việc KidAuto bị mua nhầm khi vị trí bị khác đi. Các bạn có thể vào tab Hậu Cần phần “Cấu Hình vị trí mua thuốc” để chỉnh cho phù hợp với máy chủ của mình nhé.

– Thêm tính năng “Chết nằm im” trong tab Khác phần Khác 2 . Acc phụ chết sẽ không về thành mà nằm im

Phiên bản 4.3 kế tiếp sẽ bổ sung 2 tính năng là : tự mở túi thuốc và Auto PT.

Bạn nào đang chơi ở server chặn KidAuto thì liên hệ riêng với mình nhé . Sẽ giúp các bạn chơi được tại các server đó. (Chỉ áp dụng cho LIC Bang Hội)

Tải về KidPkPlus 4.2 tại đây : tải về