KidPkPlus TinhKiem 1.3 cho Volamtinhkiem.com

Cập nhật bản KidPkPlus TinhKiem 1.3 (pass giải nén : 123456) . Có các thay đổi sau :

-Sửa lỗi không hiện danh sách theo sau của Acc Chính
-Sửa lỗi ko lưu cấu hình ,auto chạy không chính xác cho 1 số nhân vật có kí tự đặc biệt
-Sửa lỗi không tự nộp Lệnh Bài Phong Lăng Độ để lên thuyền
-Sửa lỗi nhận máu Tống Kim Free xong đứng im
-Sửa lỗi nhầm túi lễ bao Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
-Thêm chiêu buff hỗ trợ Nhất Khi Tam Thanh cho Côn Lôn . Auto sẽ tự buff khi chiêu này gần hết tác dụng
-Tự động lên Phong Lăng Độ khi acc chính ở PLĐ . Chế độ đánh là “Các động” nhé, mình thấy nhiều người toàn để chế độ đánh là các Thành Thị
-Sửa lỗi không mua Thổ địa phù khi đánh ở thành thị và các động
-Nhiều lỗi nhỏ khác

Các bạn vui lòng vào Diễn Đàn báo lỗi nếu có giúp mình

KidPkPlus TinhKiem 1.2 cho Volamtinhkiem.com

Cập nhật phiên bản KidPkPlus TinhKiem 1.2 (Pass giải nén : 123456) . Có những thay đổi sau :

-Thêm tùy chọn “Nhận máu Free” trong tab Hậu Cần : các bạn cần phải chọn phím tắt để Auto đặt máu vào ô phím tắt . Auto sẽ tự bơm máu và mana với chỉ loại thuốc đó . Lưu ý : khi chọn tùy chọn này auto sẽ ko mua theo những gì bạn chọn ở trên. Tùy chọn này chỉ có tác dụng khi chọn chế độ đánh TK
-Tự động đóng bảng thông báo Xếp hạng nhân vật tránh bị đứng
-Chức năng đánh Thành Thị : từ thôn tự xa phu lên thành, ko đi qua Tương Dương nữa
-Nhiều lỗi nhỏ khác

*Lưu ý : mình thấy rất nhiều bạn chọn sai chế độ đánh của auto . Auto có 4 chế độ đánh:

-Thành thị và thôn : chỉ dùng để đánh tại các thành thì và thôn trấn
-Các động : gốm tất cả các bản đồ luyện công + phong lăng độ …. tức là các nơi phải đi xa phu đến , nhân vật sẽ tự đến theo những “Nơi đã đi qua”
-TK và THDNB : chỉ dùng để đi tk
-Công thành : chính là thất thành đại chiến

Có lỗi gì vui lòng vào Diễn đàn báo giúp mình

KidAutoPk 1.0 và KidPkPlus 1.0,KidAutoLogin 1.0 cho Volamtinhkiem.com

Cập nhật phiên bản KidAutoPk 1.0 , KidPkPlus 1.0, KidAutoLogin 1.0 cho server http://ctc.volamtinhkiem.com

Pass giải nén là : 123456

Phiên bản miễn phí đăng nhập bằng Email : mienphi@kidauto.net và có quảng cáo . Bạn có thể đăng ký bản thu phí tại http://id.kidauto.net

Mọi góp ý và báo lỗi vui lòng gửi tại diễn đàn thảo luận

Cảm ơn các bạn.