KidAutoPk 2.5 – AutoPK Solo cho VLTK Lậu

Cập nhật KidAutoPK 2.5 cho VLTK nền Linux .

THay đổi :

-Sửa lỗi không chạy trên JXVN.net . Bạn chọn tùy chọn Chạy cho game nào là Jxvn.net khi đăng nhập lic là sử dụng đc.

Tải về bản 2.5 tại : KidAutoPk 2.5

Mật khẩu giải nén : 123456