KidPkPlus 4.7 – Auto kéo xe cho VLTP Lậu

Cập nhật KidPkPlus 4.7 bổ sung các chức năng sau:

-Thêm tùy chọn sử dụng cho các sv chặn KidAuto như JxVn, Volamtuyetpham … Tùy chọn này nằm trong phần đăng nhập LIC

-Thêm chức năng tự động Tổ đội trong tab Khác –> Khác 2 . Có rất nhiều tùy chọn cho tổ đội
-Thêm chức năng nhồi máu với các phím tắt tùy chỉnh. Chức năng này sẽ không sử dụng thuốc khi bạn đang chat. Nên sẽ không lo ấn nhầm khi đang chat.
-Thêm chức năng tự mở túi máu với các tùy chọn : tên của túi máu, tên của vật phẩm cần kiểm tra, nếu số lượng vật phẩm cần kiểm tra nhỏ hơn số đã chỉ định thì sẽ mở .
-Lưu ý : hiện KidAuto đang free toàn bộ KidAuto cho các bạn sử dụng. Chỉ cần dùng Email : volamlau@kidauto.net

Các bạn có thể tải về KidPkPlus 4.7 tại đây : KidPkPlus 4.7

Mật khẩu giải nén : 123456