KidPkPlus 6.0Cập nhật KidPkPlus 6.0 . Có những thay đổi sau:
+Thêm tùy chọn Tổ đội : nếu là đội trưởng thì tự rời đội
+Thêm tùy chọn : xuống ngựa ngay khi gặp acc chính (đối với những phái đánh dưới ngựa) . Trong tab Tấn công
+Thêm tùy chọn vào Tam Môn Đài (jxvn.net) : có thể chọn chính xác cổng muốn đến ,trong tab Di Chuyển phần Tam Môn Đài.
+Lỗi bảng đối thoại xa phu TTDC 1 số sv
+Mở chức năng tự động đổi màu bang hội . Chọn bang đối thủ cần theo dõi màu. Có thể đổi bằng tay hoặc là đổi tự động

Pass giải nén : 123456
Email dùng miễn phí trọn bộ hết tháng 7 : mienphi@kidauto.net

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto