Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Các cập nhật mới nhất

Hướng dẫn sử dụng KidPkPlus kéo xe

Danh mục các hướng dẫn sử dụng KidPkPlus: Mở đầu Giao diện chính Cơ bản Tấn công Chỉ huy Hậu cần Di chuyển Khác Ví dụ về cách điều chỉnh KidPkPlus Video Hướng dẫn sử

Hướng dẫn sử dụng KidAutoPK – PK Solo

Danh mục các hướng dẫn sử dụng KidAutoPk: Chỉnh nhanh Hậu cần Tấn công Chỉ huy Nâng cao Bổ sung Trợ giúp Mẹo vặt   Chỉnh nhanh   Để có thể chỉnh nhanh để dùng