KidAutoPk 2.7 cho Võ Lâm Lậu


Cập nhật bản KidAutoPK 2.7 cho Võ lâm lậu. Có các thay đổi sau :

-Thêm chức năng Combo máu trong tab Trợ giúp. Có thể chọn phím để ấn combo thuốc, chọn được số lượng thuốc cần nhồi khi nhấn phím
-Thêm chức năng tự động mở Túi máu khi số lượng < số định sẵn
-Sửa lỗi trên 1 số server không hiện được môn phái
-Tăng tốc độ mua máu
-Sửa nhiều lỗi nhỏ khác

Tải về tại đây : http://kidauto.net/uploads/auto/KidAutoPk_matkhau_123456.zip

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto