KidAutoPk 3.0 cho VLTK private


Cập nhật KidAutoPk 3.0 cho VLTK private

-Thêm chức năng tự bơm máu ,mana với số bình chỉ định. Lưu ý : nếu để máu ở phím tắt thì nên ra hiệu đúng ô cho auto bơm đúng loại bạn chỉ định. Còn nếu không để vào phím tắt thì có thể để số ở ô là 0 .
-Thêm chức năng đổi màu bang hội trong tab Chỉ Huy phần đổi màu
-Thêm chức năng thống kê trong Tống Kim . Có thể thống kê thêm số người 2 bên, thời gian còn lại theo giây, số điểm tổng của 2 phe …. và số người 2 phe ở xung quanh
-Sửa nhiều lỗi nhỏ khác

KidAuto.net vẫn đang miễn phí hết tháng 8 cho toàn bộ Auto . Sử dụng Email : mienphi@kidauto.net để trải nghiệm full tính năng nhé.

Thẻ:, , , ,

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto