KidPkPlus 11 – Auto kéo xe 2 giao diện .Cập nhật phiên bản KidPkPlus 11:

-Bổ sung thêm 1 giao diện do người chơi muốn thêm.Chạy song song cùng với giao diện mặc định của KidPkPlus . Có thể chọn giao diện khi đăng nhập sử dụng Auto.

Pass giải nén : 123456

Fanpage : https://facebook.com/kidauto.volam

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto