KidPkPlus 12.1Cập nhật KidPkPlus 12.1:

?-Thêm chức năng Tự động vào liên đấu. Bạn chỉ cần chọn thành sẽ vào Liên Đấu (7 thành) trong Bảng 2. Acc sẽ tự động vào hội trường, mua máu, và tự vào trong liên đấu khi acc 9 vào.

?-Thêm chức năng Tụ acc nhanh bằng Thần Hành Phù . Auto sẽ hiển thị đúng các map có thể đi đến được bằng THP của từng server. Bạn có thể thêm các map hay di chuyển vào phần Map yêu thích để việc chọn map được nhanh hơn.

?-Tối ưu và sửa nhiều lỗi .

Tải auto tại : https://kidauto.net

Pass giải nén : 123456

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto