KidPkPlus 5.1 cho Võ Lâm Private


Cập nhật phiên bản KidPkPlus 5.1 cho Võ Lâm Private . Có các thay đổi sau :

-Sửa lỗi map Hoa Sơn Chiến . Các bạn chơi Volampk nên tải lại toàn bộ auto từ trang chủ nhé.
-Thêm chức năng tự báo danh Tống Kim cho acc chính . Chỉnh trong tab Khác ,phần Hỗ Trợ 1. Các acc phụ sẽ tự mua TKCT để vào đúng bên khi acc chính vào đc.
-Thêm chức năng hỗ trợ bang khiêu chiến. Trong tab Khác . Có thể chọn danh sách các bang sẽ đánh khiêu chiến để nếu có cùng màu hoặc không bật chiến đấu cũng đánh
-Sửa nhiều lỗi nhỏ khác

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto