KidPkPlus 5.8 cho VLTK Private


Bản KidPkPlus 5.8 cho VLTK private . Có những cập nhật sau :

-Thêm tùy chọn Chuyển chiêu theo tay trái hoặc tay phải theo Thời gian miligiay. Trong tab Cơ bản phần Chuyển Chiêu
-Sửa lỗi về nhầm bên mua máu của tùy chọn Hết thuốc tự về mua máu trong Tống Kim của 1 số server
-Sửa nhiều lỗi nhỏ khác

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto