KidAutoBoss – Auto săn BossKidAutoBoss gồm các tính năng chính sau:

  • Tự động phát hiện boss vàng trong phạm vi xa nhất có thể
  • Thông báo tọa độ boss,hệ,máu và tên boss lên các kệnh như : tổ đội,phòng tán,bang hội….
  • Tự động cắm cờ vị trí boss tại bản đồ đang đứng và chạy đến.
  • Tự động lấy thông tin boss(do người khác báo về) trên các kênh rồi tổng hợp lại
  • Tự lập được hệ thống dữ liệu boss riêng cho từng bản đồ (các tọa độ boss hay ra trên từng bản đồ).
  • Thống kê số lượng acc theo 3 màu trong phạm vi xung quanh.
  • Thống kê đồ boss rơi ra.
  • Và nhiều tính năng khác nữa

Hình ảnh sản phẩm:

Thẻ:, ,

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto