KidAutoLogin – Tự động đăng nhập tài khoảnKidAutoLogin là chương trình hỗ trợ đăng nhập tự động các tài khoản . Gồm rất nhiều chức năng :

  • Tự động đăng nhập ,chọn nhân vật
  • Giữ nhân vật Online
  • Thống kê số tiền của từng tài khoản
  • Đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản
  • Giảm cấu hình làm nhẹ máy

Việc chơi nhiều tài khoản game sẽ vô cùng nhẹ nhàng.

kidautologin

Thẻ:, , , , ,

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto