KidTrainPro 2.6 – Auto dã tẩu, cày tiền cho Võ Lâm 1Cập nhật KidTrainPro 2.6 :


-Dã Tẩu : lưu rương Lâm An bắc để tiện làm nv
-Lỗi đánh quái với phạm vi áp sát của tự vệ-Tối ưu xử lý quái lag
-Nếu không có TĐP, thì dùng THP để về thành (có lưu rương bằng Auto thì mới tự dùng THP để về thành đã lưu)
-Lỗi khi train trên các phái, auto không tự chạy lên được
-Tùy chọn COmbo riêng cho Nga My : tab Chiến Đấu phần CL-NM, bạn có thể chọn “Dùng combo riêng” để chỉnh tối đa việc luân chuyển 3 skill theo thời gian.
-Hỗ trợ mua thuốc tại 10 phái và tự chạy ra train cùng bản đồ (lưu ý để tự mua thuốc được thì bạn phải train tại đúng phái hoặc có làm nv kí danh đệ tử)
-Thiếu Lâm tự bug lại Lực Tay nếu như lên cấp
-Sửa lỗi map Biện Kinh
-Lỗi quăng đồ ra lại nhặt lại
-AutoPT : thêm tùy chọn nếu đang làm nhiệm vụ Dã Tẩu thì sẽ mời tất cả và vào tất cả (không ảnh hưởng đến tùy chọn khi train của bạn như : vào theo danh sách,mời theo danh sách)
-Cải tiến nhặt đồ theo thuộc tính : (2 option nằm trong khoảng min max thì giữ lại hoặc >= giá trị max thì giữ lại)
-Thêm tùy chọn nhặt đồ tím theo dòng
-Hỗ trợ cắm trên Mạn Bắc Thảo Nguyên
-Sửa nhiều lỗi nhỏ khác


Tải về auto tại : https://kidauto.net
Pass giải nén : 123456
LIKE SHARE page và bài viết để ủng hộ KidAuto.net nhé

Thẻ:, , , , , , , , ,

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto