KidTrainPro : Hướng dẫn sử dụng Auto đổi màu PT


Auto đổi màu tổ đội

Hướng dẫn chỉnh nhanh Auto đổi màu tổ đội cho Võ lâm Truyền kỳ. Tự động đổi màu theo 3 màu đã chọn trước , có thể mỗi màu 1 danh sách. Rất cơ động. Giúp bảo vệ bãi hiệu quả.

Thẻ:, , , , ,

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto