KidTools – Hỗ trợ thao tác trong game

KidTools có các tính năng chính sau đây: Sử dụng vật phẩm theo tên Quăng vật phẩm Chuyển vật phẩm với nhiều tùy chọn : theo tên,chứa từ đầu hoặc từ cuối hoăc chuyển toàn

KidAutoBoss – Auto săn Boss

KidAutoBoss gồm các tính năng chính sau: Tự động phát hiện boss vàng trong phạm vi xa nhất có thể Thông báo tọa độ boss,hệ,máu và tên boss lên các kệnh như : tổ đội,phòng

KidPkPlus – Auto kéo xe pro

KidPkPlus là chương trình hỗ trợ PK hội đồng với rất nhiều tính năng ưu việt : Hỗ trợ điều khiển nhiều nhân vật Hỗ trợ đánh nhau trong Tống Kim,Biện Kinh,và các động (như

KidAutoPk – Pk cá nhân pro

KidAutoPk là autopk đầy đủ chức năng nhất, và ổn định nhất trong số các autopk trên thị trường. Ngoài tất cả các chức năng cơ bản giống như các autopk khác trên thị trường

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto