KidPkPlus 10 cho VLTK Private

Cập nhật bản KidPkPlus 10 cho Võ Lâm Truyền Kỳ Private . Có những những thay đổi sau: -Thêm chức năng sử dụng thêm các loại thuốc ăn kèm trong Tống Kim. Trong tab Hậu

KidPkPlus 9.3 cho Võ lâm private

Cập nhật bản KidPkPlus 9.3 cho VLTK Private . Có những thay đổi sau: -Thêm chức năng dame mặc định lia theo vị trí chuột hiện tại. Tùy chọn số 4 trong tab Chỉ Huy–>

KidPkPlus 8.0 cho VLTP Private

Cập nhật phiên bản mới KidPkPlus 8.0 cho VLTK Private . Có những thay đổi sau : -Tăng tốc độ nhặt đồ. Nhặt đồ nhanh hơn và tối ưu hơn.-Thêm tùy chọn ăn bỏ các

KidPkPlus 7.1 cho VLTK Private

Cập nhật phiên bản KidPkPlus 7.1 , có những thay đổi sau : -Thay đổi cách thức di chuyển trong map Thất Thành Đại Chiến , đảm bảo nhanh nhất để tìm ra acc chính-Tăng

Auto kéo xe

KidPkPlus 6.9 – kéo xe cho VLTK private

Cập nhật phiên bản KidPkPlus 6.9 – auto kéo xe cho VLTK lậu: -Sửa lỗi map Thất Thành Đại Chiến -Thêm các clip hướng dẫn sử dụng-Thêm chức năng hiển thị trạng thái các loại

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto