KidPkPlus 5.9 cho VLTK Private

Cập nhật phiên bản KidPkPlus 5.9 cho VLTK private. Có những thay đổi sau: -Sửa lỗi chết vài lần không Party lại-Lỗi cừu sát-Cho acc phụ tìm acc chính nhanh và sát hơn-Thêm tùy chọn

KidPkPlus 5.8 cho VLTK Private

Bản KidPkPlus 5.8 cho VLTK private . Có những cập nhật sau : -Thêm tùy chọn Chuyển chiêu theo tay trái hoặc tay phải theo Thời gian miligiay. Trong tab Cơ bản phần Chuyển Chiêu-Sửa

KidPkPlus 5.7 cho VLTK Private

Cập nhật KidPkPlus 5.7 cho VLTK private . Có những thay đổi sau: +Mở chức năng chuyển thuốc : khi mua thuốc có thể mua vào đầy rương bang hội (áp dụng cho tùy chọn

KidPkPlus 5.5 cho VLTK Private

Bản KidPkPlus 5.5 có rất nhiều sửa đổi sau: -Thêm chức năng chuyển chiêu tay trái theo thời gian-Thêm chức năng acc phụ tdp khi acc chính tdp-Thêm chức năng tự trở lại địa điểm

KidPkPlus 5.3 cho Võ Lâm Private

-Sửa lỗi mua thuốc cho sv Volamtuyetpham.com-Fix chức năng tự báo danh tống kim cho sv Volamtuyetpham. Dù acc phù có đứng ở đâu cũng sẽ tự mua TKCT để vào báo danh TK-Sửa nhiều

KidPkPlus 5.1 cho Võ Lâm Private

Cập nhật phiên bản KidPkPlus 5.1 cho Võ Lâm Private . Có các thay đổi sau : -Sửa lỗi map Hoa Sơn Chiến . Các bạn chơi Volampk nên tải lại toàn bộ auto từ

KidPkPlus 5.0 cho Võ lâm lậu

Cập nhật phiên bản KidPkPlus 5.0 cho Võ lâm lậu . Có những cập nhật sau : -Thêm chức năng đánh Chiến Long Động, có thể chọn chính xác cổng muốn lên. Chỉnh trong tab

KidAutoPk 2.7 cho Võ Lâm Lậu

Cập nhật bản KidAutoPK 2.7 cho Võ lâm lậu. Có các thay đổi sau : -Thêm chức năng Combo máu trong tab Trợ giúp. Có thể chọn phím để ấn combo thuốc, chọn được số

Chuyên mục

Tải KidAuto
Hướng dẫn sử dụng KidAuto